Molitany a molitanové desky

MOLITANY a molitanové desky  tvoří základní objemovou složku celé řady výrobků jako jsou matrace, nábytkové sedací soupravy, sedadla, lehátka, zvukové a tepelné izolace, obaly, výplně a další.

JAK VYBÍRAT MOLITANY?
Pro posuzování molitanových pěn platí tři parametry:
1. typ (druh) pěny – standardní, studená, paměťová (visco) a rekonstituovaná RE pěna
2. hustota, objemová hmotnost – vyjadřovaná v kg/m3
3. tuhost (tvrdost) – vyjadřovaná odporem v kPa při stlačení o 40% původního objemu, obvykle se rozlišuje 5 tříd tuhosti na stupnici 1 až 5

HUSTOTA PĚNY, OBJEMOVÁ HMOTNOST
Hustota pěny je závislá na její objemové hmotnosti. Platí, že čím je pěna těžší, tím je také hustší. Doba životnosti molitanu je úměrná jeho hustotě. Čím je objemová hmotnost vyšší, tím je životnost pěny delší, např. matrace vyrobená z molitanu nižší objemové hmotnosti se dříve „proleží“.
1. NÍZKÁ hustota pěny: 17-22 kg/m3 – použití: do čalouněného nábytku pro opěrky paží, zad a hlavy, plnivo a doplňkový materiál, balení
2. STŘEDNÍ hustota pěny: 23-25 kg/m3 – použití: opěrky zad, výroba měkčích typů matrací
3. VYŠŠÍ hustota pěny: 26-50 kg/m3 – použití: výroba čalouněného sedacího nábytku, sedadel, lehátek a matrací

TUHOST, TVRDOST MOLITANU

Tuhost, resp. tvrdost molitanu na stupnici od 1 do 5 vyjadřuje následující tabulka:

STUPNICE TUHOSTI MOLITANOVÝCH PĚN
Třída tuhosti Odpor proti stlačení (v kPa při 40%) Typ pěny Dostupnost
1. 0 – 2,5 kPa V 4515 na zakázku
T 1820 skladem
N 2020 na zakázku
N 1822 na zakázku
RP 1725 na zakázku
2. 2,6 – 3,5 kPa R 3529 skladem
T 2030 skladem
RP 2430 skladem
GV 5030 skladem
CME 3535 skladem
3. 3,6 – 4,8 kPa RP 2440 skladem
RP 2540 skladem
T 3240 skladem
R 4040 skladem
GV 5040 skladem
T 2545 skladem
R 5045 skladem
4. 4,9 – 8,0 RP 3048 skladem
RE 80 (65) skladem
RP 5080 skladem
5. 8,1 – X (nad 8,0) RE 100 (110) skladem
RE 120 (165) skladem
SR 75 na zakázku
HD 110 na zakázku

DOPORUČOVANÁ SKLADBA MOLITANOVÝCH DESEK
Pro dosažení vysokého komfortu sezení a ležení u sedacích souprav a matrací se doporučuje používat molitany a molitanové desky s různou hustotou (objemovou hmotností) ve více vrstvách.  Molitanové desky pak mají být kladeny na sebe tak, aby těžší pěny byly pokládany zdola a lehčí napovrch.

MOLITANY A KVALITA LEŽENÍ
Volba typu molitanu, jeho hustoty a tuhosti má zásadní vliv na charakter a kvalitu ležení. Použitím  dvou různých kvalit molitanových desek lze vytvořit matraci o dvou tuhostech. Pouhým otočením matrace se pak změní charakter ležení.
Měkké ležení  – poskytuje paměťová (líná) pěna, např. GV 5030
Polotuhé ležení – lze vytvořit použitím standardního molitanu i studené pěny 2. a 3. třídy tuhosti
Tuhé ležení – předpokládá použití standardního molitanu nebo studené pěny 3. a 4. třídy tuhosti
Velmi tuhé ležení – použití velmi kvalitních studených pěn a standardních a rekonstituovaných molitanů